Våra tjänster

Inbrottslarm


Vi tillhandahåller och installerar allt från färdiga små larmpaket för villor och fritidsstugor till stora och avancerade larmsystem. För att kunna upprätthålla hög och snabb service har vi ett eget lager med reservdelar i Kista dit våra servicebilar dygnet runt kan hämta reservdelar till de kunder med dygnet-runt-jour. 

Passersystem


A-Installation AB har specialiserat sig på märket ASSA, men vi arbetar naturligtvis även med andra tillverkare om kunden så önskar. Våra system omfattar allt från enskilda dörrar till system med 100-tals kortläsare. 
​​​​​​​ 

Lås


Vi erbjuder både försäljning av Elektriska lås, nödutrymning, brytskydd, kompletta låssystem och kassaskåpsöppning.
​​​​​​​Du kan köpa med eller utan installation. 

Kameraövervakning


Vi har erfarenhet av att installera kameraövervakningsystem efter kundens behov. 

Data/Tele

Som ett led i vår strävan att kunden skall få de flesta teletekniska anläggningar utförda av oss installerar vi även datatelenät. För att garantera våra kunder en felfri installation avslutas installationen med att hela nätverket mäts med avancerade instrument, detta resulterar i dokument som sedan kan skrivas ut och överlämnas till kunden i samband med besiktning. Vi installerar även fiberoptiska nätverk 

Brandlarm


Brandlarm innefattas alltid i ett komplett säkerhetstänkande. A-Installation AB har erfarenhet av installation för såväl utrymningslarm som RUS- godkända larm. Rätt typ av automatiskt brandlarm möjliggör en tidig upptäckt, något som alltid minimerar person och materielskador, i många fall är detta även ett försäkringsvillkor och ett villkor enligt byggnads- eller räddningstjänstlagstiftningen.

AV utrustning


​​​​​​​Vi tillhandahåller allt från enkla hemmabiosystem, till avancerade system för t.ex. hörsalar. 


Dokumentation/Projektering


Utför komplett dokumentation samt projektering enligt svensk standard, dels av egna arbeten samt rena dokumentations uppdrag. Vi åtar oss projekteringsuppdrag av anläggningar inom samtliga av våra arbetsområden. 

Service/Jour

Vi har servicetekniker som snabbt och effektivt kan hjälpa Er vid eventuella problem. Vi utför service inom el- tele- och datanät i hela Stockholmsområdet. 

Allmäntele


Allmäntele är ett samlingsnamn, under denna rubrik ryms bla:
  • Rikstelefon
  • Porttelefon
  • Snabbtelefon
  • Centralantenn
  • Trygghetslarm
  • Entrésignal
  • Driftövervakning
  • Kabel-tv
A-installation AB Projekterar och installerar samtliga anläggnings delar. Vår breda kunskap möjliggör både konventionella och okventionella lösningar. För kunden innebär detta att man får en kundanpassad och mycket prisvärd produkt.